GDPR

Home / GDPR

Angajament de protecție a datelor cu caracter personal

1. Angajamentul nostru privind protecția datelor cu caracter personal Societatea care este proprietarul Centrului Comercial Cocor SA, cu sediul la Bucuresti, sector 3, bd. I.C. Bratianu 29-33, înregistrata sub numărul RO 327763 (denumită în continuare „Societatea”) este operatorul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor prezentului website (denumiți în continuare „Utilizatorii” sau „Persoanele Vizate”), inclusiv a datelor din aria rezervată a site-ului (denumit în continuare „website-ul”).
În această calitate, Societatea va procesa întotdeauna in mod responsabil, loial și transparent datele cu caracter personal ale Utilizatorilor.
În cadrul angajamentului său privind protecția datelor cu caracter personal , Societatea vă va comunica în permanență, înainte de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal , informațiile necesare pentru a înțelege modul și condițiile în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.
Prezentul document vizează tocmai aducerea la cunoștința Persoanelor Vizate a informațiilor necesare în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm, ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a website-ului nostru, are la bază informațiile pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe site și prin navigarea pe acesta.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în siguranță la noi, întrucât ne vom angaja în permanență să adoptăm măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
2. Cum colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în ce scopuri?
Website-ul este destinat în exclusivitate persoanelor cu vârsta de peste 16 ani și nu va putea fi utilizat decât de acestea. Nu prelucrăm în mod voluntar și conștient datele personale ale copiilor (persoane cu vârsta sub 16 ani). Dacă vom lua la cunoștință că am colectat date personale ale copiilor, vom proceda în mod imediat la ștergerea acestora.
Vă solicităm să ne contactați dacă luați la cunoștință că am procedat la colectarea ori prelucrarea datelor personale ale copiilor.
În momentul în care vă creați un cont pe website-ul nostru, vă vom colecta prenumele, numele de familie și adresa de poștă electronică, în scopul identificării și al accesului în aria noastră rezervată, unde veți putea obține reduceri și promoții rezervate. În mod suplimentar, ne veți putea furniza, dacă veți dori, date privind numărul dumneavoastră de telefon, sexul și starea civilă.
În momentul creării unui cont pe website-ul nostru, vi se oferă posibilitatea de a nu accepta prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus în vederea trimiterii de promoții, trageri la sorți și informații legate de alte activități promovate de Societate sau de partenerii săi, acestea incluzând și newsletter-ul nostru. În cazul în care, în momentul creării contului, nu va manifestați opțiunea de a nu accepta aceste comunicări, o veți putea face ori de câte ori veți primi o comunicare din partea noastră, selecționând în acest scop opțiunea „Dezabonare aici”, sau similare, sau exercitându-vă dreptul de opoziție, conform termenilor pe care îi vor prezenta în continuare.
De asemenea, vă veți putea abona la newsletter-ul Societății fără a vă crea în prealabil un cont pe website-ul nostru; în acest caz, vă vom colecta numai adresa de poștă electronică, în scopul trimiterii acestui newsletter.
Este posibil să utilizăm datele furnizate de dumneavoastră în legătură cu preferințele pe care le aveți în ceea ce privește promoțiile și alte tipuri de conținut, în vederea stabilirii unui profil, precum și să dezvoltăm și să completăm acest profil cu informații privind modul în care utilizați website-ul, reacționați față de conținut sau interacționați cu Societatea. Vom utiliza acest profil doar pentru a promova trimiterea de informații care v-ar putea interesa. Persoana Vizata nu va face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată (de exemplu refuzarea accesului Persoanei Vizate la produse, servicii sau beneficii) sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Prelucrăm datele personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru având drept fundament interesul legitim al Societății de a promova produse și servicii proprii sau comercializate în centrul comercial „Cocor”.
Prelucrăm datele dumneavoastră și le stocam pe o perioadă maximă de 2 (doi) ani de la ultima dumneavoastră interacțiune (perioada de stocare) sau, dacă e cazul, până la exercitarea de către dumneavoastră a dreptului de opoziție ori a dreptului de a fi uitat (a dreptului de ștergere). La expirarea perioadei de stocare, Societatea va proceda la eliminarea sau la anonimizarea datelor, cu condiția ca acestea să nu fie necesara păstrarea acestora pentru un scop diferit ce ar putea subzista, precum în cazul îndeplinirii obligațiilor legale pe care le-ar putea avea de respectat Societatea ori al
exercitării sau al apărării unui drept.
3. Cui vom putea comunica datele dumneavoastră personale?
Atunci când acest lucru se va dovedi a fi necesar, vom putea comunica datele dumneavoastră personale entităților care prestează servicii către Societate.
În astfel de cazuri, impunem contractual destinatarilor datelor cu caracter personal implementarea de măsuri de securitate corespunzătoare pentru protejarea datelor.
În categoriile de destinatari cărora le vom putea comunica date cu caracter personal sunt incluși:
i.
Și, eventual, alți prestatori ai următoarelor servicii:
ii. stocarea datelor (data center);
iii. proiectarea și execuția de materiale și suporturi de marketing;
iv. furnizarea structurii tehnologice a website-ului, asistență informatică și întreținerea sistemelor și a aplicațiilor.
Eventual, este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în
contextul unei vânzări a Societatii sau a centrului comercial „Cocor”, al unei fuziuni, al unei divizări sau al modificării controlului asupra Societății, ori în contextul pregătirii oricăruia dintre aceste evenimente. În orice caz, prelucrarea datelor de către entitatea căreia i-ar putea fi transferate aceste date va respecta termenii prezentului angajament de protecție a datelor.
4. Cum vă puteți exercita drepturile de protecție a datelor cu caracter personal
Persoana Vizata își poate exercita drepturile luând legătura cu Societatea la adresa:
dataprotection@cocor.ro
Persoana Vizata poate exercita, conform legii, următoarele drepturi:
▪ dreptul de acces;
▪ dreptul la rectificare;
▪ dreptul la restricționarea prelucrării;
▪ dreptul de portabilitate;
▪ dreptul de opoziție;
▪ dreptul la uitare (sau dreptul la ștergere)
Totodată, conform legii, vă revine dreptul a depune reclamații către Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI – Tel. +40 21 252 5599 – Fax +40 21 252 5757 – e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
5. Actualizări ale prezentului Angajament de protecție a datelor
Termenii prezentului angajament vor putea fi modificați sau actualizați, fapt ce va face obiectul diseminării pe website-ul nostru.