Termeni si conditii

Home / Termeni si conditii

PREVEDERI GENERALE:

SC COCOR S.A cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Bd. I.C. Bratianu 29-33, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8281/1991, cod unic de inregistrare RO327763, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDPC, este o societate infiintata conform legislatiei romane.

 

TERMENI LEGALI

INAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PRECIZĂRILE DE MAI JOS. ELE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PAGINII ȘI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN EA.

Generalități

Accesarea paginii www.cocor.ro, precum și toate aspectele privind utilizarea și conținutul acestei pagini de Internet, se supun legislației din România și instanțelor competente române. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea prezentelor precizări legale, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile si a prezentilor Termeni si conditii.

Drepturi de autor

Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Cocor Shopping SA precum si ale partenerilor sai promovati pe Site, prevazute de legislatia in vigoare. Nicio reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru sau fara câștig comercial și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio altă lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, și nici nu pot fi transmise către nicio altă pagină de Internet. Nu se acordă nicio altă licență sau drept în acest sens.

Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate menționate în această pagină de Internet.

Conținut

Datele din această pagină de Internet au ca scop informarea generală.

Ne rezervam dreptul de a efectua orice modificări și corecții ale acestei pagini de Internet, fără vreun preaviz și/sau informare prealabilă.

Pagini Conexe

În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Chiar dacă intenția Cocor este să găsiți aceste pagini de interes, Cocor SA nu va avea nicio răspundere sau obligație de absolut nicio natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informație conținută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată de Cocor SA. Oricând constatați că ați accesat o altă pagină de Internet, vă puteți intoarce la această pagină de Internet apăsând pe săgeata „backwards”, sau tastând adresa www.Cocor.ro.

Limitarea responsabilității

Titularul site-ului nu îți asumă nicio răspundere pentru niciun eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură. De asemenea, titularul site-ului nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul site-urilor ce sunt administrate de terțe părți, respectiv pentru orice link care face legătura între acest site și un altul.

Cocor SA nu este si nu poate fi facuta responsabila pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate pe Site si care provin din surse externe.

Preturile produselor de pe acest Site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe Site sunt valabile in perioada de timp mentionata / in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.

Cocor SA nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni si Conditii.

Cocor SA nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii  Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.